วิศวกรออกแบบโครงสร้าง

บริษัท : เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด

จำนวนที่ต้องการ : 3

สถานที่ทำงาน (จังหวัด) : กรุงเทพฯ

เงินเดือน : ตามประสบการณ์


คำอธิบายเกี่ยวกับงาน :

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าทางด้านวิศวกรรมโยธา

-ประสบการณ์ทำงาน 0-5 ปี (มีใบประกอบวิชาชีพห รือกำลังสอบเพือรับใบประกอบวิชาชีพ)

-ไม่จำกัดเพศ


บุคคลที่ติดต่อได้ : คุณปวีณา (เมย์ )

ที่อยู่บริษัท : 988 อาคารเซเว่นเพลส ถ. สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เบอร์โทรศัพท์ : 02-725-8484 ต่อ 151

เบอร์แฟ็กซ์ :

Email : jobs@a7corp.com